Categorii

SC. FABER IMPEX SRL 


Sediu: 537167 - Lupeni

Punct de Lucru și Adresa: Bulgăreni nr. 89, Județul Harghita, Romania

Cod de identificare Fiscală (CIF): RO3494669

Număr de înregistrare la Registrul Comertului: J19/192/1993

Cont BANCAR (RON) IBAN: RO80 RNCB 0156 0163 5163 0001

Banca: BCR Filiala Odorheiu Secuiesc

Cont Trezorerie: RO05TREZ3525069XXX001475

Număr de autorizație: 2171570